MaxGrusonPortfolio

Max maakt.

Max Gruson (1995 Tilburg NL) is een post-disciplinair theatermaker. In zijn werk overlappen podiumkunst, beeldende kunst en digitale technologie. Op de grens van ervaringstheater en installatiekunst bevraagt hij de werkelijkheid. Vaak krijgt het publiek hierin een actieve rol, om hun eigen positie op een directe manier bij de inhoud te betrekken.

De sociaal maatschappelijke realiteit vormt voor Max een vertrekpunt, maar hij neemt niet eenduidig stelling. In plaats daarvan daagt hij het publiek uit om te twijfelen aan de status quo. Waarom vinden we wat we vinden, doen we wat we doen, voelen we wat we voelen? In het stellen van deze vragen zit zijn idealisme. Uiteindelijk hoopt hij nieuwe vormen van solidariteit én individualiteit te creëren. Hoe kunnen we één en toch anders zijn?

In de zomer van 2022 studeerde Max af aan de Regieopleiding van de Toneelacademie Maastricht. In de winter zal hij ook de opleiding Taal- en Cultuurstudies aan de Universiteit Utrecht afronden. Naast zijn activiteiten als theatermaker werkt hij als schrijver, webdeveloper en grafisch vormgever.

Max makes.

Max Gruson (1995 Tilburg NL) is a postdisciplinary theatre maker. His works exists in the overlap between performing arts, visual arts and digital technology. On the boundary of experiential theatre and installation art, he evaluates everyday reality. The audience is often directly involved in his work, to intimately question their own position on a subject.

Starting from current societal reality Max avoids a clear-cut positioning. Instead, he challenges the audience to doubt the status quo. Why do we think what we think, do what we do, feel what we feel? In asking these questions his idealism appears. In the end he hopes to create new ways in which we can experience both solidarity and individuality at the same time. How can we be one and yet different?

In the summer of 2022 Max graduated from the Directing programme at the Toneelacademie Maastricht. In winter he’ll also graduate from Language and Cultural Studies at Utrecht University. Next to his activities as a theatre maker he works as a writer, webdeveloper and graphic designer.

Mail max@gruson.studio
Instagram @maxgruson