MaxGrusonPortfolio

Max maakt.

Max Gruson (1995 Tilburg NL) is een post-disciplinair theatermaker. In zijn werk overlappen podiumkunst, beeldende kunst en digitale technologie. Op de grens van ervaringstheater en installatiekunst bevraagt hij de werkelijkheid. Vaak krijgt het publiek hierin een actieve rol, om hun eigen positie op een directe manier bij de inhoud te betrekken.

Max vertrekt vanuit de sociaal maatschappelijke realiteit, maar neemt niet eenduidig stelling. In plaats daarvan daagt hij het publiek uit om te twijfelen aan de status quo. Waarom vinden we wat we vinden, doen we wat we doen, voelen we wat we voelen? In het stellen van deze vragen zit zijn idealisme. Uiteindelijk hoopt hij nieuwe vormen van solidariteit én individualiteit te creëren. Hoe kunnen we één en toch anders zijn?

In 2022 studeert Max af aan de Regieopleiding van de Toneelacademie Maastricht en aan Taal- en Cultuurstudies van de Universiteit Utrecht. Naast zijn activiteiten als theatermaker werkt hij als schrijver, webdeveloper en grafisch vormgever.

Max makes.

Max Gruson (1995 Tilburg NL) is a postdisciplinary theatre maker. In his work performing arts, visual arts and digital technology overlap. On the boundary of experiential theatre and installation art, he evaluates everyday reality. The audience is often directly involved in his work, to intimately question their own position on a subject.

Max starts from societal reality, but avoids a clear-cut positioning. Instead, he challenges the audience to doubt the status quo. Why do we think what we think, do what we do, feel what we feel? In asking these questions his idealism appears. In the end he hopes to create new ways in which we can experience both solidarity and individuality at the same time. How can we be one and yet different?

In 2022 Max will graduate from the Directing programme at the Toneelacademie Maastricht, and from Language and Cultural Studies at Utrecht University. Next to his activities as a theatre maker he works as a writer, webdeveloper and graphic designer.

Mail max@gruson.studio
Instagram @maxgruson